Back to search

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Numerisk modellering av flytende sol anlegg

Awarded: NOK 49,999

Project Manager:

Project Number:

333970

Project Period:

2021 - 2022

Organisation:

Location:

Målet er å utvikle en modell av en flytende solpark og utføre dynamiske analyser av denne i programmet OrcaFlex. Resultatene skal støtte eksperimentelle data i en publikasjon. Dette er med å heve TRL nivået på konseptet

Funding scheme:

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa