Back to search

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Security Divas-konferansen 2022

Awarded: NOK 24,999

Programmet for konferansen er både spennende og aktuelt med svært dyktige foredragsholdere. Totalt 24 i antallet. Deltakerne får blant annet innblikk i bærekraftig digitaliersing, sikkerhetskultur, personvern, trusler og trender. Det vil også rettes fokus på rekruttering og på hva som skal til for at flere kvinner velger lederjobber innenfor dette fagfeltet. Foredragsholderne er fra både offentlig og private virksomheter. Konferansen har blitt en viktig arena for kvinner med interesse og kunnskap om digitalisering og informasjonssekkerhet.

Funding scheme:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon