Back to search

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Retrofit av hurtigbåter, ferger og elvebåter, med mål om en vesentlig reduksjon i utslipp av drivhusgasser

Alternative title: Retrofit of high-speed ferries, ferries and inland boats, to significantly reduce the emission of GHG

Awarded: NOK 0.62 mill.

Project Number:

334577

Project Period:

2022 - 2022

Location:

The project goal is to write and hand in an EU-application within the deadline of the HORIZON-CL5-2022-D5-01-04: Transformation of the existing fleet towards greener operations through retrofitting (ZEWT Partnership) i Horisont Europa.

-

Vi skal utarbeide og sende en prosjektsøknad til utlysning på retrofit av skip. Vi utvikler et konsept for lavkostnad retrofit av passasjerbåter, både hurtigbåter og ferger, på fjorder og elver. Konseptet er koblet til sammensetting av et konsortie. I prosjektet utvikler vi flere typer metoder. Disse piloteres på flere typer skip hos Rødne, i tillegg til at andre rederier er med for å gjøre studier for bredere anvendbarhet. Videre skriver vi søknadsteksten med planer og forklaringer på hvorfor prosjektet er egnet til å gjøre det lettere for rederier å vurdere og gjennomføre retrofit.

Funding scheme:

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa