Back to search

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

100 Climate Neutral and Smart Cities - Trondheim

Awarded: NOK 0.10 mill.

Prosjektet går på - å samle informasjon til interesseskjemaet innen søknadsfristen 31.01.2022 - å koordinere et tverrfaglig team på selve søknadsskriving - å sørge for nødvendig intern og politisk forankring av interessemeldingen

Funding scheme:

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa