Back to search

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

100 klimanøytrale byer

Awarded: NOK 0.20 mill.

Som arktisk hovedstad ønsker Tromsø å bli et forbilde og en pådriver for bærekraftig utvikling og klimanøytralitet i Arktis. Mission 100 byer gir muligheten til en kunnskapsbasert, demokratisk, handlingsladet, transparent og langsiktig prosess. Dette er strategiske drivere som er kompatible med Tromsø sin ambisjon om hva rollen som samfunnsutvikler skal innebære. Vi viser til vedlagte EoI.

Funding scheme:

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa