Back to search

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Arr: The third LPMO symposium

Alternative title: Det tredje LPMO symposiet

Awarded: NOK 84,686

Ikke aktuelt.

LPMOer ble oppdaget av forskningsgruppen til Vincent Eijsink i 2010 på Norges Miljø og Biovitenskaplige Universitet (NMBU). I de ni årene som har fulgt har forskning innen denne enzymfamilien økt dramatisk, hvilket kommer tydelig frem av den store økningen av publiserte artikler innen feltet. Oppdagelsen av LPMOer er viktig for moderne bioteknologi da disse enzymene har en viktig rolle innen nedbrytning av biomasse. Mye av forskningen rundt LPMOer siktes inn på anvendelse av disse enzymene innen bioraffinering for å få en mer effektiv nedbrytning av biomasse (for eksempel trevirke og annen celluloseholdig biomasse). I dag brukes disse enzymer over hele verden for prosessering av biomasse, men hele det tilsynelatende potensialet av disse enzymene er enda ikke tatt ut og blir forsket videre på verden over. Den store interessen for LPMOer og enzymenes helt spesielle og unike karakter, resulterte i etableringen av et internasjonalt symposium for fagfeltet (The LPMO Symposium). Det første symposiet ble holdt i København i 2016 (~100 deltakere), påfulgt av Marseille i 2018 (~120 deltakere). Nå kommer symposiet "hjem" til Norge. I 2022 organiserer NMBU det tredje LPMO symposiet i Norge, nærmere sagt på Soria Moria hotell, 9-11 november. Vi regner med at det vil være mellom 100-140 deltakere. Det bemerkes at symposiet egentlig skulle arrangeres i 2020, men dette ble utsatt til 2022 på grunn av sars-cov-2 pandemien. Symposiet organiseres av fakultet for Kjemi, Bioteknologi og Matvitenskap (KBM) på NMBU. Organisasjonskomiteen består av Prof. Gustav Vaaje-Kolstad (leder), Prof. Vincent Eijsink, samt flere PhD studenter og Ann Kristin Øyen (administrasjonen på KBM; hjelper til med økonomi og regnskap). Den vitenskapelige komiteen som er ansvarlig for å sette sammen det vitenskapelige programmet består av Vaaje-Kolstad, Jean Guy Berrin (INRA Marseille, Frankrike), Katja Johansen (DTU, Danmark), Paul Walton (Uni. York, England) og Bernard Henrissat (DTU, Danmark).

Funding scheme:

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping