Back to search

GLOBALBÆREKRAFT-Forskning for global bærekraft

Reisestøtte for å teste teknologi i et internasjonalt marked.

Awarded: NOK 39,999

Project Manager:

Project Number:

336680

Project Period:

2022 - 2022

Organisation:

Location:

I tillegg til prosjektstøtte fra Forny20 søker Agoprene 40.000 NOK for å dekke 50% av kostnader knyttet til reiseutgifter. Reiseutgiftene omfatter deltakelse i REACH Akseleratorprogram samt møter og relasjonsbygging med relevante partnere i USA. Reisen går til California (Silicon Valley, San Francisco og Redwood City) i tidsrommet 30. mars 2022 til 08. april 2022. REACH er et Silicon Valley-basert inkubatorprogram designet for å styrke forskningsbaserte teknologiprosjekter med internasjonale ambisjoner og potensial. Agoprene har i 6 måneder deltatt i REACH sitt program digitalt, for å bygge et internasjonalt nettverk med andre forskningsbaserte selskaper, rådgivere, investorer og potensielle samarbeidspartnere. Formålet med reisen til USA er å øke kunnskap om kommersialisering, B2B-salg og 3D printing. Når det snakkes om Silicon Valley, tenker de fleste vanligvis på Apple, Facebook, Google og ny software-teknologi. Men Silicon Valley har også vært spiren til innovasjon for avansert elektronisk produksjonsindustri.

Funding scheme:

GLOBALBÆREKRAFT-Forskning for global bærekraft