Back to search

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Forskerpool Prosence

Awarded: NOK 0.16 mill.

Rørsystemene som brukes i industrien er ofte isolerte. Kondensdannelse under denne isolasjonen fører til korrosjon på rørene. Det finnes i dag ikke løsninger på markedet som eliminerer denne problematikken. Lekkasjer fra rørene kan føre til utslipp av gass. En gassky har enormt skadepotensiale for både mennesker, materiell, miljø og omdømme. Det fokuseres derfor mye på tidlig deteksjon av gasslekkasjer i olje- og gassnæringen og industrien generelt. Prosence Detection System (PDS) er tenkt å løse begge disse problemstillingene ved å bruke tørr luft til å tørke rørene og forhindre korrosjon, og til å frakte ut og detektere gass. PDS kan også gi energigevinster i form av bedre isolasjonsevne, tidlig varsling om skader på isolasjonen og oppvarming av rørene med spillvarme i stedet for varmekabler. I dette prosjektet skal det utvikles modeller og gjøres avanserte datasimuleringer for å kvantifisere energisparepotensialet og validere eksisterende estimater.

Funding scheme:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon