Back to search

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Utarbeidelse av søknad for prosjekt S34I SECURE AND SUSTAINABLE SUPPLY OF RAW MATERIALS FOR EU INDUSTRY - HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01-08

Awarded: NOK 49,999

Ecotone er invitert med som deltaker i et større europeisk konsortium som utarbeider en søknad til EU Programmet Horizon Europe Framework Programme (HORIZON), utlysning A DIGITISED, RESOURCE-EFFICIENT AND RESILIENT INDUSTRY 2022 (HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01), topic HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01-08 - Earth observation technologies for the mining life cycle in support of EU autonomy and transition to a climate-neutral economy (RIA). Nettsted: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2022-resilience-01-08 Prosjektet konsortiet jobber for å etablere har arbeidstittel S34I SECURE AND SUSTAINABLE SUPPLY OF RAW MATERIALS FOR EU INDUSTRY Gjennom PES-HORISONT-EU søker Ecotone Forskningsrådet om støtte til utarbeidelse av søknaden. I dette PES-prosjektet skal det utarbeides en plan over Ecotones deltagelse i S34I SECURE AND SUSTAINABLE SUPPLY OF RAW MATERIALS FOR EU INDUSTRY. Planen skal inneholde arbeidsoppgaver, tidslinje og mål.

Funding scheme:

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa