Back to search

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Digitalisering i distriktskommuner

Alternative title: Digital development in peripheral counties

Awarded: NOK 1.9 mill.

The project will study the importance and impact of networks on digital development in peripheral counties. The project will also disuss the roles chosen by the networks in discussions of possibilities for peripheral communities in innovation and digitalization. The area of study will be regional networks for digitalisation, and selected peripheral municipalities participating in these networks. In the municipalities the project will study inter-municipal cooperation and other local networks the municipalities are part of. Digitalisation and innovation is important for municipalities facing challenges like demographic change. Peripheral communities have limited capacity to handle such challenges, but need to find appropriate solutions. The Ministry of Local Government and Regional Development is responsible for the project.

Distriktskommuner opplever på den ene siden i mangel på arbeidskraft og behov for nye måter å løse oppgavene på, og på den andre siden manglende kapasitet til utviklings- og innovasjonsarbeid og kompetanse på digitalisering. Rådene om innovasjon og digitalisering fra forskere og nasjonale myndigheter til distriktskommuner handler gjerne om at kommunene bør samarbeide i større grad, dele kunnskap og erfaringer gjennom deltakelse i nettverk, og ta i bruk nasjonale digitale løsninger. Store samfunnsutfordringer som klimaendringene og den demografiske utviklingen treffer både store og små kommuner. For å løse eller møte dem framheves involvering av mange aktører. Oppgaven vil undersøke betydningen av nettverk for digitalisering i distriktskommuner. Den vil samtidig undersøke rollene nettverkene tar i diskusjoner av mulighetene i innovasjon og digitalisering for å løse utfordringene og møte behovene distriktskommuner står i. Prosjektet er planlagt som en casestudie av tre regionale digitaliseringsnettverk og distriktskommuner tilknyttet hver av disse nettverkene.

Funding scheme:

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Funding Sources