Back to search

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Longstayers and shortstayers in Scandinavian migration discourse

Alternative title: Deporting Foreigners: Contested Norms in International Practice (NORMS).

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Number:

336878

Project Period:

2022 - 2025

Location:

Subject Fields:

Summary Many former asylum seekers stay illegally in the host country for years after a final rejection of their application for protection. In Sweden, a lower proportion of rejected applicants choose to return compared to Norway. How implemented is the policy in Sweden and Norway related to the fact that rejection should lead to a return? Are there any differences between the Scandinavian neighbors here? In some cases, norms consisting of persons without a residence basis should remain in and not be returned from the host country. What happens in the processes where these attitudes take over the premises for the discussion? The study will start in the autumn of 2022 and will be part of a major research project at the Institute for Social Research (ISF); “Deporting Foreigners: Contested Norms in International Practice (NORMS”). The article based doctoral degree compares Norway's and Sweden's return policy since the turn of the millennium. The research topic for article one investigates how the return field is prioritized in Swedish and Norwegian foreign policy. Article two sheds light on how assisted return affects acceptance of forced return and vice versa. The third article looks at the return field's "civilian actors" and their contributions as premise suppliers in the return discourse. The study of the field's Swedish and Norwegian practices and the implementation of the return policy aim to contribute to concrete knowledge about how the Scandinavian neighbors work with return policies, and the fluctuating and diverse norms connected to it. Methodology The survey is a qualitative research project, and the material will arise through: •In-depth interviews with bureaucrats, case officers and practitioners individually and in groups. Interviews with managers and case officers will ensure sufficient diversity in the research material. • Examination of the ministries' management documents for return.

Returpolitikk berører felt som samfunnssikkerhet, integrerings-, arbeids-, og velferdspolitikk. Personer uten sikker fastslått identitet, oppholdsgrunnlag og arbeidstillatelse vil føle seg tvunget til å «gå under jorda», og søke alternative inntektskilder. Noen bor på mottak i årevis etter det endelige avslaget fra utlendingsforvaltningen. Returarbeid har dermed også en samfunnsøkonomisk dimensjon. I doktorgradsprosjektet vil jeg være en del av et større forskningsprosjekt (NORMS) ved Institutt for Samfunnsforskning (ISF), der jeg vil ha kontorplass. Gradsgivende institusjon er Universitetet i Stavanger. Jeg vil undersøke hvilke krefter som er i spill i Sverige og Norge når det gjelder prioriteringer og praksiser rundt retur av personer uten oppholdsgrunnlag. Hvor gjennomført er politikken knyttet til at avslag leder til retur, og når oppstår normen om at personer uten oppholdsgrunnlag bør forbli i, og ikke returneres fra vertslandet? Hva skjer i prosessene der disse normene veier tyngst også for beslutningstakerne, og således overtar premissene for diskusjonen? I den komparative studien ønsker jeg å analysere hvilke krefter som påvirker normbevegelsene i Norge og Sverige. Forvaltningenes styringsdokumenter og (gruppe)intervjuer med nøkkelpersoner vil gi materiale til å analysere feltets priorteringer, verdigrunnlag, praksis og iverksetting av returvedtak. Min 20-årige erfaring og nettverk fra utlendingsforvaltningen og UD gir verdifull fagballast. Nærheten krever spesiell bevsissthet rundt nødvendig kritisk distanse og refleksjon over etiske problemstillinger. Tilgang til (svensk) kildemateriale fra UD kan bli en annen utfordring. Prosjektet leder til tre artikler med følgende tentative temaer: 1) Retur som integrert del av utenrikspolitikken overfor vertsland. 2) Vektingen av tvangsretur opp mot assistert retur i lys av FRONTEX overtakelse av EUs returporgrammer 3) Sivilsamfunns og organisasjoner som utlendingsforvaltningens (u)villige forlengede arm.

Funding scheme:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune