Back to search

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Basisutstillinger – i skvis mellom myndighetenes museumspolitiske føringer, ulike brukergrupper og tilvekst av forskning

Alternative title: Basic Exhibitions – Caught Between the Governments Guidelines for Museum Policies, Different User Groups, and Growth of Research

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Number:

336885

Project Period:

2022 - 2026

Subject Fields:

Basic exhibitions are most often set up in connection with the opening of a museum. They change little over time, are often outdated academically, no longer satisfy museum policy guidelines set by the authorities. The reason why a basic exhibition is left for a longer period is because it is expensive to replace it, and those responsible for dissemination and the collection use a long time creating new basic exhibitions. In this project, I will investigate how we can change a basic exhibition according to three museum policy guidelines from the Norwegian museum report 2021-2022. 1. The museum should focus on a dissemination that is adapted to diversity. Here I want to discuss universal design which is one of the categories of diversity. 2. Requirements for dissemination via digital platforms. Here I will look at the digital prototype, situated simulations, which have been developed at the Lofoten Museum in Kabelvåg and the Viking Ship House in Oslo. I will discuss whether the digital solution can be suitable for disseminating recent research and satisfy the requirements for universally designed dissemination at Lofotr Viking Museum 3. A communication that highlights coastal history. I have limited coastal history periodically and geographically to include Vestvågøy in the Late Iron Age/Early Middle Ages. Lofotr Viking Museum at Borg in Lofoten has a basic exhibition that is 11 years old. In this project, I make suggestions on how we can change this basic exhibition by using the three museum policy guidelines, updating the academic content, and examining the museum’s user group and their needs. Using Lofotr Viking Museum as a case study in the project gives me the opportunity to discuss basic exhibitions at a research level. It is not only Lofotr Viking Museum that struggles with this issue – outdated basic exhibitions. Here it is possible to make suggestions that also can be used at several other Norwegian museums.

På Lofotr Vikingmuseum på Borg i Lofoten er flere av de arkeologiske strukturene i terrenget ikke lengre synlige, og funnkontekst og gjenstander er adskilt. Besøkende ser og forstår ikke hele den kulturelle og historiske betydningen av området. Målet med prosjektet er å finne en digital metode til hvordan brukere kan navigere i tid og rom i et stort kulturlandskap, med forskjellige kulturminner fra ulike perioder, der gjenstander er separert fra kontekst og samling. Dette er problemstillinger som er relevante for en stor del av museumssektoren i Norge, og vil bli belyst gjennom en kasusstudie ved Lofotr Vikingmuseum. I prosjektet vil det utvikles flere «mini» prototyper som blir flettet inn i én prototype med fokus på å fremstille kulturminner og gjenstander på Lofotr Vikingmuseum gjennom lokasjonsbaserte medier. Det vil utvikles, testes og evalueres prototyper igjennom prosjektet. Innholdet skal bestå av arkeologisk informasjon basert på nyere forskning. Jeg skal utvikle spørreundersøkelser og gjøre observasjoner på brukergrupper, hvor de tester ut prototypen på museumsområdet. Det er viktig å forstå deres erfaringer, særlig knyttet til relasjonen mellom autentisitet og lokasjonsbaserte medier. Avslutningsvis vil jeg diskutere det digitale faglige innholdet opp mot autentisitet, basert på en modernisert utgave av Benjamins (1936) begrep aura, og testgruppens opplevelse av prototypen. Det gjør jeg også ved å diskutere Jay D. Bolters og Richard Grusins (2000) begreper remediation og immediacy.

Funding scheme:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune