Back to search

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

FIDAL

Awarded: NOK 69,999

Koordinere prosjektsøknaden på vegne av Telenor Research. Vi vil drive med å bygge konsortium, utvikle konsepter for eksperimetnall plattform, søknadsskriving, og kvalitetssikring, spesielt med hensyn til konsistens.

Activity:

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa