Back to search

FORINNPOL-Forskning for forsknings- og innovasjonspolitikk

Undersøkelse av pandemiens virkninger på det norske forskningssystemet trinn 2

Awarded: NOK 8.0 mill.

Funding scheme:

FORINNPOL-Forskning for forsknings- og innovasjonspolitikk

Funding Sources