Back to search

EUROSTARS-EUROSTARS

E!219 EarlyCod - Early feeding of cod combining cryoplankton and microfeeds to improve fish performance and quality

Alternative title: E!219 EarlyCod - Startfôring av torsk med CryoPlankton og mikrofôr for å forbedre fiskens ytelse og kvalitet

Awarded: NOK 4.8 mill.

Project Manager:

Project Number:

336923

Project Period:

2022 - 2025

Funding received from:

Partner countries:

Cod is a promising candidate for aquaculture, it is a popular fish with a large global consumption. Until now, fresh cod has only been been available during a seasonal fishing, but aquaculture allows for availability all year round. As with many other marine species, there are problems with the initial feeding phase, and juvenile stages of cod in aquaculture have challenges with generally low quality, poor growth and survival. Much of this is related to suboptimal nutrition in the first days of the fish's life. In the EarlyCod project, we will combine CryoPlankton from Planktonic with micro diets from Sparos. CryoPlankton is natural plankton that is cryopreserved and stored in liquid nitrogen. You just thaw the CryoPlankton in seawater and you have live feed right off-the-shelf. Nutritionally, CryoPlankton is optimal for the growth and development of cod larvae. In EarlyCod, in addition to finding an optimal protocol for the larvae, we will also improve the digestion of the live feed. Several measures will be tested, and it is expected that one or more of these will have an effect on digestion. All other live feed will be replaced with CryoPlankton from Planktonic and micro-diets from Sparos, and this will result in better quality fish and reduced workload at the hatchery. EarlyCod will help us enter a growing market, and more hatcheries for cod are under construction. Both Planktonic and Sparos will be able to generate significant revenue from feed sales as a result of this activity. The research institute CIIMAR, Portugal, is a partner in the project, and will focus on the cod's immune system. Gadus Group and Nord University are subcontractors in the project. At Gadus Group the feeding protocols will be testet in an industrial scale, while genetic analyzes will be performed at Nord University to study the general quality of fish fry.

Tilgjengeligheten av torsk på markedet kommer i hovedsak fra kommersiell villfangst, og dette er stort sett sesongbasert. Markedet for torsk er betydelig, og det er stor interesse for torsk i akvakultur for en stabil tilgang på fersk fisk hele året. I Norge er det en økt interesse for oppdrett av torsk, og på kort tid har det dukket opp til sammen fire klekkerier, og to nye er under planlegging. Det er en del problemer knyttet til oppdrett av torsk, og mye av dette skyldes sub-optimal ernæring i tidlig fase. Lav veksthastighet, høy dødelighet, sykdommer og deformasjoner er noen av problemene. Gjennom Early-Cod prosjektet har vi som mål å løse en del av problemene som er knyttet til ernæring ved å utvikle nye levendefôrtyper sammen med formulert mikrofôr fra vår samarbeidspartner Sparos fra Portugal. Levendefôret fra Planktonic (CryoPlankton) skal få en forbedret fordøyelighet for torsk ved å gjøre følgende tiltak: a) dyrke CryoPlankton til stadium II i stedet for stadium I som har tykkere eksoskeleton b) fôre CryoPlankton med mikroalger for å øke produksjonen av autolytiske enzymer c) forsøke å isolere bakterier som degraderer chitin som i skallet på CryoPlankton d) samfôre CryoPlankton med lechitin som kan øke fordøyeligheten hos torskelarver. Det skal også utvikles metoder for å gjøre CryoPlankton mer tilgjengelig for torskelarver ved bruk av teknikker for å spre fôret i fiskekarene, samt å holde levendefôret lengst mulig tilgjengelig i øvre del av fiskekaret hvor fisken stort sett befinner seg. Etter en utprøvingsfase i småskala, skal en optimalisert fôringsprotokoll testes hos en kommersiell oppdretter av torsk. Produksjonen av torsk forventes å øke betydelig, og Planktonic forventer en markedsandel som vil tilsvare ca. NOK 25 millioner i dette markedet om 5 år.

Funding scheme:

EUROSTARS-EUROSTARS