Back to search

BIONÆR-Bionæringsprogram

Fremtidens Fôrsystem - Industri 5.0 for en bærekraftig agri-industri

Alternative title: Forage management of the future - Industry 5.0 for a sustainable agriculture industry

Awarded: NOK 9.8 mill.

Orkel AS and TKS Agri AS have joined forces to meet several of the challenges in both agriculture and manufacturing industry. The UN climate panel say major challenges such as drought and varying crop yield can result in more frequent feed crises. At the same time, agriculture must be developed sustainably, contribute to increased food production and reduced greenhouse gas emissions. We see great potential in mechanical and digital solutions for proper storage and use of the feed. The farmer should be able to calculate how much feed he has, with better knowledge of content, and whether he must/can buy/sell feed. This enables a wider range of feed in terms of different crops for varying weather, as well as the possibility of increased amount of locally produced protein in favour of imported soy protein. In the project, the companies will jointly develop the feed system of the future to meet the needs and create new opportunities. It involves digital and mechanical solutions for tracking the feed from harvest to feeding, control of raw materials, storage system and optimal feed preparation. The solution will be developed on a new platform, which is part of the project as well. Industry 5.0 is a new step in industrial development, with a focus on connecting technology, sustainability and employees as a platform for products and services. Based on these principles, the project is developing the Core Product Service Platform (CPSP). This consists of enablers for developing new products, services and processes where one can move purposefully towards the sustainable production of products and services in international competition in a completely new way. CPSP is a platform of knowledge, communication tools and methods that help turn every employee into a resource in innovation and improvement work. CPSP will enable companies to utilize the best in today's business, while at the same time more efficiently develop solutions to cover customer needs we are not yet aware of.

Landbruket og agri-industrien opererer med overordnede samfunnsmål, som reduserte klimagassutslipp, bl.a. innen fôring, og har et bredt perspektiv med bosetting, selvberging, matsikkerhet, dyrevelferd og jordvernhensyn reflektert i landbrukspolitikken. EUs Farm to Fork-strategi fokuserer på bærekraftig matproduksjon, og hvordan digitalisering må kunne tas i bruk av små- og mellomstore bruk på en bærekraftig, produktiv måte som skaper smarte og fleksible agri-systemer. Orkel AS og TKS Agri AS har sammen med ledende FoU-miljø (SINTEF, NTNU og NIBIO) gått sammen i et unikt prosjekt for å svare på disse utfordringene. Utvikling av fremtidens fôrsystem; fra kompaktor (kontroll på råvarekvalitet og forminsket svinn), fôrkjøkken (for optimaliserte resepter og bruk av innsatsmidler) og riktig utforing, samt tilhørende tjenester, er helt sentralt for et fremtidsrettet landbruk. I tillegg til at prosjektet skal bidra til fôrsystemer i verdensklasse skal vi på en systematisk måte kunne utvikle produksjons- og utviklingskapabiliteter målrettet mot bærekraft og overordnede samfunnsbehov. Disse perspektivene er aktualisert gjennom Industri 5.0-konseptet som også bl.a. innebærer at medarbeiderne- og kundeinvolvering bygger konkurransefortrinn, ved å være drivere i utviklingsarbeidet. Å bedrive utviklingsarbeid der medarbeiderne er drivere for bærekraftige, fremtidsrettede produkter, tjenester og prosesser er en stor utfordring. Som det fremgår av EUs policy-dokument er det i liten grad utviklet prinsipper, konkrete metodikker og løsninger som helhetlig ivaretar dette. Gjennom prosjektet vil det utvikles innovative fôrsystem basert på Industri 5.0 sine prinsipper om bærekraft, robuste prosesser og menneskeorientering som drivere muliggjort gjennom prosjektets Core Product Service Platform (CPSP) som blir en viktig innovasjon internasjonalt.

Publications from Cristin

No publications found

No publications found

No publications found

Funding scheme:

BIONÆR-Bionæringsprogram