Back to search

FORINNPOL-Forskning for forsknings- og innovasjonspolitikk

Oppdrag: Utgivelse av et fagblad for forsknings- og innovasjonspolitikk

Awarded: NOK 3.6 mill.

Funding scheme:

FORINNPOL-Forskning for forsknings- og innovasjonspolitikk

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project