Back to search

ENERGIX-Stort program energi

Utvikling av digitale analyseverktøy for økt produksjon av uregulerbar vannkraft gjennom bedre drift og vedlikeholdsplanlegging

Alternative title: Development of digital tools for increased production of run-of-river hydro power production by improved operation and maintenance planning

Awarded: NOK 4.9 mill.

Project Manager:

Project Number:

336961

Project Period:

2022 - 2025

Funding received from:

Location:

Access to operational data from a large fleet of similar small hydro plants gives new opportunities to discover relations between power plant performance depending on power plant design and modes of operation. This project will exploit this data access to increase the power production in run-of-river power plants. The analysis of data aims at better utilization of available water as well as better predictions of failure development in critical components in the power plant.

I uregulerte vannkraftverk må kraften produseres i det øyeblikket vannet er tilgjengelig. Det er anslått at på uregulerte småkraftverk er tapt kraftproduksjon betydelig av to hovedgrunner. For det første er det erfaring for at vann tapes ved ikke-optimal drift av kraftverkene. Ved å ha bedre kontroll på vannhusholdningen vil det være mulig å synliggjøre og minimere disse tapene. Uplanlagt driftsstans i perioder med god kraftproduksjon kan gi store utslag i kraftverkenes produksjon. De vanligste alvorlige feil på kraftverkene som resulterer i driftsavbrudd, er feil på generatorer. Det er derfor av stor interesse å forutse disse feilene tidsnok til at tiltak kan iverksettes planmessig, slik at produksjonstap minimeres. Den sentrale ideen i dette prosjektet er å optimalisere drift og vedlikehold av uregulerbare kraftverk, og dermed minimere vanntap og ikke-planlagt nedetid. Dette skal gjøres med innhenting av sanntids driftsdata på vannføring og helsetilstand til generator, som er den komponenten som gir mest ikke-planlagt driftsstans. Dette prosjektet vil utnytte at det er tilgang på data fra en stor porteflje av kraftverk, og at det er sannsynlig at feil vil oppstå, slik at maskinlæringsteknikker kan benyttes, både for vanntap og generatorfeil. Kontinuerlig måling av vannføring og driftsparametere fra et stort antall småkraftverk med mange likhetstrekk i driftsprofil og teknisk design, kombineres med datadrevne metoder og domenekunnskap om helsetilstand og degradering. Dersom dette oppnås er Captivas anslag at dette vil øke inntjening/ produksjon med 2-3%.

Funding scheme:

ENERGIX-Stort program energi