Back to search

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Destinasjon Nordvågen - Visningsenter for villfisknæringen.

Alternative title: Destination Nordvågen - A visitor center for the wild caught fish industry

Awarded: NOK 2.8 mill.

The aim of the project Destination Nordvågen - A visitor centre for the wild caught fish industry, is to establish a visitor centre inside a fully operative fish factory. Nordvågen AS is a traditional and modern wild fish factory that buy fresh fish and king crab from the costal fleet. The factory is situated in the municipality of Nordkapp, that also is the home of Northcape. Tourism is the other large industry in the municipality and yearly hosts 300 000 tourists. Some of these will now have the opportunity to learn more about Norwegian wild fish industry. The project is a cooperation between several actors. On the team is Destination 71 degrees North an experienced operator within the tourism industry. Their expertise will help create the innovative combination of fish industry and tourism. Also Nord University is on the team with scientists that for several years have done research on innovations within tourism and how to create unique concepts. They will help develop the content based on the visitor having to use all 5 senses. Through taste, vision, smell, feeling and hearing the visitor will experience the range from fresh to mature and cured wild fish products. They will learn about catch and production, sustainable management, how the whole fish is used for different purposes and where the different products are exported. I.e. few people know that the cod heads are dried and exported to Nigeria. The centre will tell the story of how important the wild fish industry is for communities in coastal Norway and for families around the world. In many countries Norwegian fish is food for Christmas and celebrations, it is culture, income and tradition. The design will be developed by Hamran/Johansen architects and to ancor the business concept Nordkappregionens Næringshage will contribute. The Nordkapp municipality and the local Nordkapp museum will contribute with positioning within local history and ancoring within the community.

Nordkapp-platået har 250000 besøkende hvert år. I tillegg kommer gjester som søker en annen type opplevelser. Nordkapp og Norge har en stolt og sterk fiskerihistorie som i liten grad fortelles til besøkende i landsdelen. Også beboere i landsdelen har liten kunnskap om at det er fiskeri og torsken som bygde, og selv i dag skaper livsgrunnlaget i Nord-Norge. Fiskerinæringen er en flere hundre år gammel næring, som allerede på 1600 tallet begynte eksport av tørrfisk og klippfisk til resten av verden. I dag har man en morderne, bærekraftig næring i stadig utvikling. Samtidig ser man at den internasjonale reisende blir mer kravstor. Geo-turisme er en trend som stadig gjør seg mer gjeldende, man ønsker å oppleve stedets miljø, kultur og arv, noe ekte og annerledes. Nordkapp og Nord-Norge konkurrerer her i et globalt marked, hva kan man tilby utover selve Nordkapp platået som gjør at mennesker vil velge å komme til Nordkapp kommune i stedet for Island eller Sør Øya på New Zealand? Søker man på opplevelser i Nord Norge er det ingen opplevelser som inkluderer nettopp det landsdelen egentlig er bygget på, fiskeri. Destinasjon 71 grader Nord er en erfaren reiselivsoperatør som tilbyr et bredt spekter naturopplevelser i Finnmark generelt og Nordkapp kommune spesielt, de skaper nettopp disse unike opplevelsene som etterspørres. Nordvågen AS er et tradisjonelt fiskebruk med 53 ansatte, kjøper årlig rundt 6000 tonn fisk og kongekrabbe og man anvender 100 % av råstoffet som kommer på land. Nordkapp er en av de største fiskerikommunene i Finnmark med 211 registrerte fiskefartøy, 6 aktive fiskebruk og flere hundre ansatte i næring og tilhørende næringer på land. Innenfor rammene av geoturisme og kulturell turisme ønsker vi å skape en ny og innovativ opplevelse inne i et operativt fiskeindustrianlegg. I samarbeid vil man derfor etablere et visningsenter for fiskerinæringen ved Nordvågen AS og tilby et trygt, profesjonelt og spennende besøk i en fult operativ fiskeindustribedrift.

Funding scheme:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena