Back to search

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

IPN RAP - RakettAssistert Produkt

Alternative title: IPN RAP - Rocket Assisted Product

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Number:

336993

Project Period:

2022 - 2026

Funding received from:

Location:

The RAP project will develop steel and processes for next-generation artillery ammunition that has twice the range of the Nammo products of today. To achieve this goal, one possibility is to combine traditional ammunition with a rocket engine. In order for the product to have enough fuel, the steel grenade must be made with as thin walls as possible. This is very demanding as the product is exposed to very large loads during launch, and hence need for increased material mechanical properties. The project will develop relevant tests for material properties so that the right materials and processes can be used.

Nammo ønsker å utvikle neste generasjons langtrekkende artilleriammunisjon for å tette det eksisterende "rekkeviddegapet" for artilleri på markedet i dag. Nammo sitt viktigste samfunnsoppdrag og selskapets kjernevirksomhet er å utvikle og produsere forsvarsprodukter av høyt teknologisk innhold og kvalitet. Nammo er en integrert del av norsk forsvars og sikkerhetspolitikk, der en av målsetningene er å sikre en levedyktig forsvarsindustri som bidrar til å opprettholde nasjonal sikkerhet og demokratiske verdier. Neste generasjons artilleriammunisjon med utvidet rekkevidde vil være av svært høy innovasjonsgrad internasjonalt, gi et direkte konkurransefortrinn og økt produktportefølje som vil kunne bidra til økt verdiskaping i flere år for Nammo. For å lykkes med innovasjonen er det behov for å benytte stål som har egenskaper som er helt i ytterkanten av det som er tilgjengelig i dag. Det er derfor behov for økt kunnskap knyttet til forholdet mellom produksjonsprosess, varmebehandling, resulterende mikrostruktur og mekaniske egenskaper i aktuelle stålkandidater. Prosjektet vil også jobbe for å integrere bærekraftsanalyse som en del av beslutningsgrunnlaget i produktutviklingsløp. Gjennom dette ønsker Nammo å vise at det er mulig å implementere en god metode for å analysere bærekraftsbidrag, for å sikre bærekraftige beslutninger, uten at det går på bekostningen av evnen til å utvikle verdensledende produkter for ekstrem ytelse. Stålene i prosjektet har egenskaper som også er ettertraktet utover den planlagte innovasjonen. Stålene vil kunne utfordre eksisterende verktøystål på pris, tilby bedre egenskaper og lavere miljøfotavtrykk.

Funding scheme:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Thematic Areas and Topics

Digitalisering og bruk av IKTPrivat sektorInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidDigitalisering og bruk av IKTInternasjonaliseringUtenriks og internasjonale relasjonerUtenriks Cyber og teknologiLavutslippLTP3 IKT og digital transformasjonMiljøvennlig energiFNs BærekraftsmålMål 16 Fred og rettferdighetAvanserte produksjonsprosesserUtenriks og internasjonale relasjonerMiljøvennlig energiEnergibruk i industriFornyelse og innovasjon i offentlig sektorInnovasjonsprosjekter og prosjekter med forpliktende brukermedvirkningLTP3 Klima, miljø og energiFNs BærekraftsmålMål 12 Ansvarlig forbruk og produksjonPortefølje ForskningssystemetPolitikk- og forvaltningsområderForsvar og sikkerhetLTP3 Samfunnssikkerhet og beredskapAvanserte produksjonsprosesserBruk av avansert produksjonsteknologi (ny fra 2015)FNs BærekraftsmålMål 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekstPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelAnvendt forskningLTP3 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerFornyelse og innovasjon i offentlig sektorSamfunnssikkerhetBransjer og næringerPortefølje Energi og transportLTP3 Innovasjon i stat og kommuneMaterialteknologiFNs BærekraftsmålLTP3 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktNanoteknologi/avanserte materialerPortefølje InnovasjonLTP3 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensPortefølje Muliggjørende teknologierNanoteknologi/avanserte materialerAvanserte materialerLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje Demokrati og global utviklingLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierBransjer og næringerVareproduserende industriPolitikk- og forvaltningsområder