Back to search

ENERGIX-Stort program energi

Adaptive control for robotic prefabrication

Alternative title: Adaptiv styring av robotisert prefabrikasjon

Awarded: NOK 14.4 mill.

Project Number:

337019

Project Period:

2022 - 2025

Funding received from:

Location:

EU-kommisjonen har foreslått å øke Europas havvindkapasitet fra dagens nivå på 25 GW til mellom 230 og 450 GW innen 2050 (ca. 21 250 nye turbiner på 20 MW kapasitet, rundt 750 turbiner årlig) som en av strategiene for å møte EUs mål om klimanøytralitet innen 2050. For å nå dette målet har rask og storstilt utbygging av havvindparker (f.eks. 50-150 turbiner) blitt et klart behov. I tillegg ligger det høyeste kraftpotensialet langt fra land og på dypt vann, hvor det er behov for store, bunnfaste (f.eks. jackets) og flytende understell. Europa mangler imidlertid tilstrekkelig produksjonskapasitet for slike strukturer, og produksjonskostnadene er høye. AdaPfab-prosjektet har som mål å utvikle en bærekraftig og kostnadseffektiv prefabrikasjonsprosess for masseproduksjon av understell for havvindturbiner. Prosjektpartnerne har samarbeidet tett for å identifisere de viktigste tekniske utfordringene som må løses for å oppnå effektiv prefabrikasjon av havvindunderstell, som er adaptiv kontroll av skjæring, sveising og automatisert ikke-destruktiv testing (NDT). Ved prosjektstart vil det bli utført en detaljert kartlegging av tilgjengelige løsninger slik at teknologigapet og mulige løsninger kan identifiseres. I tillegg vil det defineres to industrielle demonstratorer som driver for FoU-aktivitetene i prosjektet. Prosjektet tar sikte på rask implementering av den planlagte innovasjonen med tanke på det presserende behovet for å øke fornybar energiproduksjon, akselerere energiomstillingen og nå de nasjonale og globale klimamålene.

Rapid and large-scale deployment of offshore wind farms (e.g., 50-100 turbines) has become an undeniable need to increase renewable energy production to accelerate the energy transition and achieve the national and global climate goals. However, a high levelized cost of electricity (LCOE) hinders the accelerated development of offshore wind farms, and a significant cost reduction is urgently needed. In addition, the highest energy potential lies far from shore at deep waters where large bottom fixed (e.g., jacket type) and floating substructures are needed. Today, Europe lacks sufficient production capacity for such substructures, and in addition, fabrication has been identified as one of the areas with the largest potential for cost reduction. The AdaPfab project aims to shift the paradigm of the current production technology: from one-off production to mass production. The AdaPfab project gathers Norwegian stakeholders to revolutionize the current production process and solve key technical challenges related to the prefabrication process, i.e., cutting, welding and automated NDT, which are crucial for building the future World Class Production Line (WCPL), representing a flexible, fully automated, resource-efficient, and digitalized production system. The R&D challenges that will be addressed in this project include developing: 1) predictive welding and cutting planning methods to integrate physics and structural performance into the process planning; 2) technology, methods, and algorithms for automated and adaptive process control and 3) automated NDT methods with the support of modelling and AI-enhanced signal processing and defect detect method. The new prefabrication process developed in AdaPfab will result in 1) increased production capacity and efficiency, 2) improved product quality and decreased cost and 3) enhanced sustainability through reducing production-related CO2 emission and promoting local production.

Funding scheme:

ENERGIX-Stort program energi