Back to search

MARINFORSKFISK-Marine ressurser og miljø - fiskeri

Environmentally friendly sequential extraction of bioactive molecules from rockweed – Ascophyllum nodosum

Alternative title: Miljøvennlig sekvensiell ekstraksjon av bioaktive molekyler fra grisetang – Ascophyllum nodosum

Awarded: NOK 2.8 mill.

In collaboration with leading research institution in northern Norway, Polar Algae, as the first and only player in the region, will investigate full utilization of rock weed growing in the coastal zone. This will be achieved by developing a method for sequential extraction of valuable components from rock weed in collaboration with Nofima. In several research projects, Polar Algae has shown carbohydrates with anti-inflammatory, antioxidant, anti-tumor, antiviral, anti-coagulant and anti-diabetic properties. Other molecules show promising antimicrobial activity and can be important against antibiotic-resistant bacteria. Marbio will test the activity and quantity of the various molecules to determine whether the method is effective and does not destroy the molecules we are looking for. Side streams from this extraction will be tested by Nibio as plant improvers, also called biostimuli. There is a growing interest in biostimuli as partial or complete replacement for artificial fertilizers off fossil origin. The method is sustainable, energy efficient and environmentally friendly. The project will be of great importance to Polar Algae's investment in upscaling and increased utilization of rock weed. It will also increase the knowledge of utilizing macroalgae, as well as creating valuable biotechnology jobs in the region.

Polar Algae ønsker med dette prosjektet å oppnå maksimal verdiskapning fra grisetang som høstes utenfor Hammerfest. Vi tenker å utvikle en bærekraftig, miljøvennlig metode for sekvensiell ekstraksjon av fucoidan, polyfenoler og alginat. I tillegg skal vi tilpasse deler av denne metoden for å lage et biostimuliprodukt som skal erstatte gjødsel og medisinering i jordbruket. Vi har utviklet et bærekraftig system for høsting av grisetang og etablerer nå også et energieffektivt mijøvennlig tørkeri for å produsere tørket tang. For bedre kommersiell utnyttelse skal vi også ekstrahere fucoidanrikt produkt for kosmetikk formål basert på egen forskning. I flere forskningsprosjekt har vi vist at fucoidan og polyfenoler har anti-inflammatoriske-, anti-oksitante-, og anti-tumor egenskaper. I tillegg har fucoidan antivirale-, anti-koagulerende-, og antidiabetiske egenskaper, mens polyfenoler er en viktig kilde til antimikrobiel aktivitet og kan bli viktig mot antibiotikaresistente bakterier. Biostimulerende midler har en økende interesse i markedet og ekstrakter fra grisetang er kommersielt tilgjengelig. I dette prosjektet ønsker vi å kombinere produksjon av fucoidan, polyfenoler og alginat for å vise at vi kan ekstrahere flere molekyler fra samme råstoff i en sekvensiell prosess. Vi vil også bruke deler av samme metode for å lage et biostimuliprodukt til jordbruket. Fucoidan og polyfenoler skal lages for kosmetisk og nutrasøytisk marked. Biostimuliproduktet og restråstoffet fra hele prosjektet skal rettes mot planteproduksjon.

Funding scheme:

MARINFORSKFISK-Marine ressurser og miljø - fiskeri

Funding Sources