Back to search

BIONÆR-Bionæringsprogram

Mindre rundballplast - Demonstrasjon av nye pakkerteknologier

Alternative title: Reduction of wrapping film usage - Demonstration of new wrapping technologies

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Number:

337115

Application Type:

Project Period:

2022 - 2024

Funding received from:

Organisation:

Orkel is developing new technology to reduce the use of round bale wrapping film by 40%. Over the past few years we have had a growing focus on the use of plastic and awareness of the effects it has on the environment. The waste hierarchy is a model that ranks waste management options according to what is best for the environment. In this ranking, reducing waste at the source is the best option for the environment. It is rated higher than reuse of materials, material recycling and energy recovery. Reducing the amount of plastic we use is therefore among the best measures we can take for the environment. Worldwide, more than 400 000 tonnes of plastic are used annually in round bale wrapping. Through our innovation in wrapping technologies, we want to make a solution that reduces the plastic use by 40%, while retaining both the quality and shelf life of the feed. A large reduction in plastic use will have a major environmental impact both emissions related to transport, production and recycling. In addition, it has a positive effect on the economy in food production. With less plastic, the round bale is cheaper. Another positive effect is that this will make food production more efficient in a world with an increasing population and contribute for self-sufficiency of food in several countries. This is due to the effect of cheaper round bales making it easier to make the round bale technology available to more farmers who are generally at a lower level of technology, often due to costs. Round bales preserve the energy in the feed better than other storage methods. More use of round bales will therefore largely contribute to better conservation of feed, making better use of natural resources. Subsequently the result is more food production without increasing the use of resources.

Rundball er en mye anvendt metode for å konservere fôr. Det årlige forbruket av rundballplast globalt er på over 400.000 tonn. Forskning tyder på at rundball er det beste reelle alternativet landbruket har for fôrkonservering. Ulempen er at man må bruke en del plast for å sikre god konservering. Plasten er her en oksygenbarriere som hindrer forråtnelse. Denne plastbruken ønsker vi med dette prosjektet å redusere betraktelig, så mye som 40% pr rundball. Orkel har utviklet og testet prototype av rundballepakker som muliggjør dette, og holder på å videreutvikle teknologiene. I dette prosjektet skal vi demonstrere og verifisere løsningens tre områder: Rundballpakker, foliekasse og selve den innpakkede rundballen. Først skal metoden for innpakking verifiseres - at fôret er like godt beskyttet med den nye metoden som ved tradisjonell innpakking. Forskere på Norsk Landbruksrådgivning skal gjennomføre systematisk testing og fôrprøvetaking, med praktisk bistand fra InnoLab på Mære Landbruksskole. Målet er at dette skal verifisere metoden. Med dette som grunnlag går prosjektet videre til neste steg hvor demoklare versjoner av rundballpakker og foliekasse skal ferdigstilles, testes og demonstreres hos flere relevante brukere. Målet er å få demonstrert og verifisert teknologi som skal ut i markedet i tre former: 1) et alternativ til vanlig trepunktsmontert rundballpakker. Dette blir grundig testet i prosjektet. 2) Implementert på Orkel Compactorer (stasjonære rundballepresser). Prosjektet legger grunnlag for dette. 3) implementert på konkurrenters rundballepresser (gjennom utleie/lisensiering av teknologien). Prosjektet legger grunnlag for dette. Prosjektet innebærer innovasjon i verdensklasse og har potensiale til betydelig internasjonal interesse.

Funding scheme:

BIONÆR-Bionæringsprogram