Back to search

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

AutoPort – When AI optimizes port logistics and management

Alternative title: Autoport - Havnelogistikk og ledelse optimalisert av AI

Awarded: NOK 0

The AutoPort project will unleash the potential for optimization of efficiency in short sea ports using advancement in AI Planning and Autonomy within an Operational Research framework. The Ports that we are focusing on are small (i.e., below 250 000 TEU a year) short sea ports (relatively short distances), that handle a large variety of goods. The use of Operational Research will enable ports to include AI and Autonomy in the port organization at three different levels, the operational, the tactical and the strategic. The operational level of the AutoPort Concept focuses on the short-term execution of tasks in the port area, i.e., optimizing the utilization of the port resources (trucks, trailers, containers, trains, ships and cranes) and flow of goods. The tactical level of the AutoPort Concept refers to medium-term management, which will be represented by a port Operation Centre Concept and its organization that is needed for the supervision of the autonomously and manually controlled port equipment, ships, vehicles and trains. The strategic level of the Autoport Concept focuses on long-term strategic investments and policies for improving port efficiency, as well as efficiency of the transport modes that meet in ports. The AutoPort Concept will be developed according to the agile methodology principles, where the complex issue of port logistics is broken down into discrete chunks or "use cases". The use cases will be derived from the ports included as project partners, which represent the typical Norwegian public port in terms of type of goods and actors involved in port processes and terminal operations. The main needs and requirements of the actors responsible for the different operations in the transport systems will be identified and used to determine the need for individually tailored solutions for autonomy in the use cases .

Funding scheme:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Thematic Areas and Topics

InternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidAnvendt forskningBransjer og næringerIKT-næringenIKT forskningsområdeDigitalisering og bruk av IKTLTP2 Innovasjon i stat og kommunePolitikk- og forvaltningsområderFornyelse og innovasjon i offentlig sektorDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorPortefølje HavInternasjonaliseringPortefølje Muliggjørende teknologierLTP2 Fagmiljøer og talenterLTP2 IKT og digital transformasjonLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierTjenesterettet FoUBransjer og næringerIKT forskningsområdeMenneske, samfunn og teknologiPortefølje Energi, transport og lavutslippLTP2 Havteknologi og maritim innovasjonBransjer og næringerTransport og samferdselPolitikk- og forvaltningsområderForskningLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetIKT forskningsområdeRobotikk, automatiseringPortefølje Naturvitenskap og teknologiPortefølje Demokrati, styring og fornyelseLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneTransport og mobilitetPolitikk- og forvaltningsområderSamferdsel og kommunikasjonMaritimMaritimDigitalisering av maritim næringFornyelse og innovasjon i offentlig sektorInnovasjonsprosjekter og prosjekter med forpliktende brukermedvirkningDigitalisering og bruk av IKTOffentlig sektorPortefølje Industri og tjenestenæringerLTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetLTP2 Bærekraftige byregioner og transportsystemerLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiIKT forskningsområdeProgramvarer og tjenesterIKT forskningsområdeKunstig intelligens, maskinlæring og dataanalysePolitikk- og forvaltningsområderDigitaliseringGrunnforskningLTP2 Hav