Back to search

ENERGIX-Stort program energi

Bedre værprognoser for kraftsystemet

Alternative title: Improved Weather Forecasts for the Power System

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Number:

337353

Project Period:

2022 - 2025

Funding received from:

Location:

Subject Fields:

Can we transmit more power through today's power grid? With the help of new weather stations and better weather forecasts, the KORTPROG project seeks to increase the transmission capacity in the Norwegian power grid safely. When current flows through the conductors of a transmission line, they heat up. Higher currents lead to higher temperatures. As the line heats up, it stretches and sags towards the ground. We want the transmission lines far above the ground, so the temperature is a limiting factor to how much power we can transmit through each line in the power system. However, the line temperature is also affected by the weather conditions. For example, wind cools the conductor, and the sun heats it. Therefore, if we know the weather conditions along the line, then we can calculate its temperature and how much current we can send through it. The weather in Norway changes rapidly, and it is often difficult to predict exactly what the weather will be like tomorrow. The KORTPROG project will contribute to better weather forecasts by developing and deploying a high number of low-cost weather stations. We will then use the data from these weather stations in high-resolution weather simulations. By improving the weather forecasts, KORTPROG will allow us to transmit more power through the power lines when the weather permits it. A better weather forecast will also benefit many other power system planning and operation aspects. Finally, it will benefit the general public as the new data and simulations will also improve the weather forecast available on yr.no.

I KORTPROG-prosjektet skal Statnett, Norconsult, Telenor og Meteorologisk Institutt (MET) samarbeide om å utvikle mer presise værvarsel, bedre forståelse av usikkerheten i værvarslet og bedre kunnskap om hvordan vi kan forutsi strømgrensen til kraftledninger basert på værvarselet. Dette vil gjøre det mulig å sette mer presise strømgrenser på ledningene i det norske kraftnettet, utnytte den iboende kapasiteten i kraftnettet bedre og få økt overføringskapasitet i systemet. Hvor mye strøm som kan overføres gjennom en kraftledning avhenger av været, spesielt vind og temperatur. Fastsettelse av strømgrenser basert på de faktiske værforholdene kalles Dynamic Line Rating (DLR). DLR brukes av flere systemansvarlige nettselskaper i verden. For å kunne realisere verdipotensialet til DLR i Norge kreves imidlertid værprognoser med høyere geografisk oppløsning enn i dag, spesielt i områder med varierende terreng, som vi har mye av. Værvarslene skal forbedres ved å ta i bruk høyoppløste modelldata og observasjoner fra egenutviklede værstasjoner. Disse vil bli brukt til å kalibrere værprognosene fra METs eksisterende værvarslingssystem, MetCoOp Ensemble Prediction System (MEPS), med observasjoner og høyoppløste modelldata. Vi skal produsere flere modelldatasett ved å kjøre ulike atmosfæremodeller med svært høy oppløsning. Vi skal også hente inn værobservasjoner fra relevante deler av transmisjonsnettet ved å etablere relativt tett målerdekning. Norconsult skal derfor utvikle en værstasjon som er billig og strømgjerrig nok til å utplasseres i høyt antall. Flere steder langs kraftledningene er det lite eller ingen mobildekning. Telenor og Norconsult vil samarbeide om å utstyre værstasjonen med kommunikasjonsløsninger som gjør at den kan overføre data fra disse områdene. Vi skal også videreutvikle DLR-metodikken til å utnytte usikkerhetsinformasjonen fra MEPS, slik at vi kan sette strømgrenser som er konservative ved høy usikkerhet og mer presise når værvarslene er sikrere.

Funding scheme:

ENERGIX-Stort program energi