Back to search

ENERGIX-Stort program energi

EERA Joint Program on Energy Storage 2022-2024

Awarded: NOK 0.68 mill.

EERA Joint Program on Energy Storage ble etablert vinteren 2011/2012. Atle Harby i SINTEF Energi har fått ansvaret for å lede "sub-programme" på "Mechanical Storage". Dette prosjektet er med på å finansiere SINTEF Energi sin deltakelse og bidrar til: - Forberedelser, reiser og deltakelse på fellesmøter i EERA JP Energy Storage og møter i ledergruppa - Arbeid med faglig innhold, organisering av workshops og møter innen "Hybrid energy and energy storage systems". Dette er et felles tema for EERA JP Energy Storage, EERA JP SmartGrids og industrideltakere. Det er hittil arrangert fire workshops til sammen i perioden 2017-2020 under ledelse av Atle Harby - Koordinering, ledelse og organisering av møter og arbeid i EERA JP Energy Storage Sub-programme Mechanical Storage - Koordinere og utarbeiede rapporter og andre leveranser fra EERA JP Energy Storage Sub-programme Mechanical Storage - Koordinering og informasjon fra EERA JP Energy Storage til andre interessenter i Norge og internasjonalt, partnere i HydroCen, myndigheter i Norge, andre FoU-miljø og organisasjoner nasjonalt og internasjonalt, Forskningsrådet, EU, IEA, osv - Deltakelse i ETIP-SNET WG2 "Storage technologies and sector interfaces" på fysiske og web-baserte møter. Atle Harby bidrar som ekspert innen energilagring (dette til informasjon, det søkes ikke om støtte til ETIP-SNET her)

Publications from Cristin

No publications found

No publications found

No publications found

No publications found

Funding scheme:

ENERGIX-Stort program energi