Back to search

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Prosjektetablering Orcelle Wind

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Number:

337444

Project Period:

2022 - 2022

Location:

I prosjektet arbeidet vi med å etablere et partnerskap for å levere Orcelle Wind. Dette inkluderer FoU (KTH, SSPA etc), NCE Maritime Cleantech, leverandører (AlfaWal, StormGeo etc), reder (WalWil), havn (Zeebrugge) og lasteier (VOLVO). Vi arbeider sammen med konsortiet for å etablere arbeidspakker, som vi så beskriver sammen med andre deler i søkanden. I tillegg setter vi budsjettet og fyller ut alle skjemaene i søknaden.

Funding scheme:

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa