Back to search

ENERGIX-Stort program energi

Patentstyrets Patentlandskapsanalyse for Grønn Teknologi – globale trenger og muligheter for norsk næringsliv

Awarded: NOK 92,999

Project Number:

337467

Project Period:

2022 - 2022

Funding received from:

Location:

Patentstyret har gjennomført en patentlandskapsanalyse om grønn teknologi på bestilling fra Nærings- og fiskeridepartementet (se vedlegg). I analysen har man sett på globale patenttrender og muligheter for norsk industri innenfor spesifikke teknologier, nemlig CO2-fangst og begrensende tiltak, miljøvennlig energi og transport. Gjennom arrangementet vil vi gjøre patentlandskapsanalysen om grønne teknologi lettere tilgjengelig for et bredere publikum, slik at resultatene kan spres bredt gjennom relevante innovasjonsmiljøer for å bidra til bedre beslutningsgrunnlag i innovasjons- og forskningsprosesser. Patentstyret ønsker å arrangere et hybrid arrangement der deltakerne er tilstede både i salen og via strømming, sammen med NTNU i Trondheim. I tillegg til en presentasjon av en av forskerne bak og medforfatterne av landskapsanalysen, samt forretningscase, vil en paneldiskusjon og en workshop også være komponenter i arrangementet, der vi håper på aktiv deltakelse fra alle deltakerne. Etter arrangementet vil opptaket gjøres tilgjengelig via Patentstyrets nettside. Arrangementet vi søker støtte til skal formidle nyttig innovasjonsinformasjon om grønn teknologi generelt og miljøvennlig energi spesielt til relevante beslutningstakere, innovasjons-, fag- og forskningsmiljøer, som for eksempel utvalgte bransjer, akademia og TTOer, SIVA-nettverket, klynger, inkubatorer og FoU-sektoren.

Funding scheme:

ENERGIX-Stort program energi