Back to search

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

The 18th Scandinavian conference on health informatics

Awarded: NOK 59,999

Den 18. skandinaviske helseinformatikkkonferansen 2022 (SHI 2022 - Scandinavian conference on health informatics) gjennomføres i Tromsø, Norge, fra 22/8 til 24/8, 2022 (3 dager). Målgruppen er forskere og andre som jobber innen- eller er interessert i helseinformatikk. Dette inkluderer personer som er involvert i utvikling, implementering, evaluering, forskning, undervisning og/eller jobber i helsesektoren. Bidrag ønskes fra alle nivåer og vi har spesielt oppfordret tidlig karriereforskere, inkludert PhD studenter, postdoktorer, samt juniorforskere, til å sende inn artikkelbidrag eller abstracts. Konferansen tiltrekker seg normalt mellom 60-120 forskere, de fleste fra skandinaviske land, men det deltar også forskere fra Norden for øvrig, Europa og USA. Konferansen sirkulerer mellom Norge, Sverige og Danmark. Konferansespråket er engelsk. Lokal arrangementskomite (LOC) består av forskere og ansatte ved UiT - Norges arktiske universitet; Dr. André Henriksen, Professor Gunnar Hartvigsen, Dr. Julia Alexandra Sen. I tillegg Professor emerita Vivian Vimarlund, Linköping Universitet. Henriksen er leder av LOC. Institutt for informatikk er ansvarlig institusjon. Vitenskapelig komite (SPC) består av medlemmer fra Norge, Sverige, Danmark, og Sveits. Proceedings utgis av Linköping University Electronic Press og publiserte artikler gir publikasjonspoeng i Cristin. URL: http://www.shi2022.org

Funding scheme:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon