Back to search

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Utvikling av språk- og fagkompetanse hos voksne innvandrere i helsefagarbeiderutdanningen

Alternative title: Developing sufficient language and professional competence among adult immigrants in the Health Work education

Awarded: NOK 1.9 mill.

Previous research has identified inadequate Norwegian language skills as one of several obstacles to employment of immigrant groups. Formal competence, for instance a trade certificate, is associated with long-term labour force participation and better integration. This doctoral project aims to develop more knowledge about adult immigrants' path towards the trade certificate as a health worker, as well as on how upper secondary vocational schools through various adaptations can help adult speakers of minority languages complete the Health Work education, get a certificate, and improve their opportunities in professional life and society at large. The main issue is: How can upper secondary vocational schools facilitate the development of sufficient language and professional competence among adult immigrants in the Health Work education, and how is the educational path experienced and assessed by teachers and learners? A high proportion of the adult VET (vocational education and training) students are minority language speakers. To acquire the necessary professional competence, they need adequate language skills in the language of instruction, Norwegian. Through various methods this project will provide knowledge about how vocational schools can facilitate the development of sufficient language and professional competence among adult immigrants in the Health Work education. An article-based dissertation with three articles is planned.

Tidligere forskning har pekt på utilstrekkelige norskspråklige ferdigheter som ett av flere hindre for sysselsetting av innvandrergrupper. Formell kompetanse, for eksempel i form av fagbrev, har vist seg å gi mer varig tilknytning til arbeidslivet og bedre integrering. Dette doktorgradsprosjektet søker svar på hvordan videregående skoler kan bidra til at voksne, minoritetsspråklige elever utvikler tilstrekkelig språk- og fagkompetanse, slik at de fullfører og består helsefagarbeiderutdanningen, får et fagbrev og bedrer sine muligheter i yrkeslivet og i samfunnet for øvrig. Studien vil ha et kvalitativt forskningsdesign der ulike metoder vil inngå i dataproduksjon og analyse. Tiltak rettet mot utvikling av språk- og fagkompetanse skal systematisk prøves ut. Noen av utprøvingene er knyttet til prosjektet Lærerutdanningsskoler i Yrkesfag (LUSY), et innovasjons- og forskningsprosjekt ved OsloMet, Institutt for yrkesfaglærerutdanning (YLU). Det planlegges en artikkelbasert avhandling med følgende artikler: Artikkel 1: «Norsk i alle fag» og utvikling av språk- og fagkompetanse hos voksne innvandrere i helsefagarbeiderutdanningen. Artikkel 2: Yrkesrettet norskopplæring: integrert språk- og fagopplæring for voksne i videregående utdanning. Artikkel 3: Utvikling av tilstrekkelig språk- og fagkompetanse hos voksne innvandrere i helsefagarbeiderutdanningen. Artiklene vil bygge på kunnskap utviklet gjennom de tre forskningsspørsmålene samt forsøk på svar på den overordnede problemstillingen.

Funding scheme:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune