Back to search

GLOBALBÆREKRAFT-Forskning for global bærekraft

Mobiliseringsstøtte til å initiere FoU-samarbeid med Japan og Korea innen robotisering av eldreomsorg.

Awarded: NOK 59,999

PPM utvikler ny teknologi for service roboter til sykehjem. Teknologien benytter "body language" til roboten for å kommunisere med pasientene, og representerer helt nye muligheter til også å kunne kommunisere med pasienter som lider under en viss grad av demens. Prosjektet innholder to reiser for å etablere FoU-samarbeid: 1. - Etablering av kontakt med potensielle partnere i Korea og Japan. Diskusjon rundt hvor og hvordan de kan bidra kompetansemessig inn mot PPM's problemstilling innen robot - pasient kommunikasjon (3. kvartal 2022) 2. - Workshops i Korea og Japan, med prioritering av FoU-områder og planlegging av samarbeidsaktiviteter (1. kvartal 2023) Reisene skal sammen med nødvendig korrespondanse mellom reisene, danne grunnlag for å etablere FoU-samarbeid innen multimodal / "body language"-basert robot - pasient kommunikasjon. PPM har stragisk fokus på å utvikle og kommerisaliere high-tech robotløsninger basert den nyeste kunnskapet fra FoU. I dette søker vi kontakt og samarbeid med sterke FoU-miljøer. Vi har fokusert strategisk på landene Ungarn, UK, Korea og Japan, hvor vi gjennom samarbeid innen andre robotrelaterte fagområder, har funnet sterke miljøer, men godt incitament til å samarbeid med vårt selskap. Grunnet kulturforskjeller, krever samarbeid med FoU-miljøer i Korea og Japan, jevnlig tilstedeværelse for å kunne fungere maksimalt over tid. Gjennom de snart 2 1/2 årene med pandemi, har vårt selskap ikke hatt denne muligheten. Vi har derfor gjennom pandemien falt utenfor de naturlige kommunikasjonskanalene, og ikke hatt anledning til å følge opp eller initiere våre nye behov for FoU-samarbeid. Arbeidet gjort gjennom PPMs forrige mobiliseringsprosjekt, som le stoppet midtveis grunnet pandemien, har derfor ikken latt seg utnytte i særlig grad. Det søkes om støtte på 50% av reisekostnadene. Se vedlegg.

Funding scheme:

GLOBALBÆREKRAFT-Forskning for global bærekraft