Back to search

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Digitalt brukerpanel

Awarded: NOK 0.15 mill.

Digitale innbyggertjenester krever uttesting sammen med innbyggere for å sikre at disse blir brukervennlige. I dag er det vanskelig å rekruttere de rette innbyggerne til å delta i uttesting av slike verktøy og ha dialog med disse under uttestingen. Kommunen har ikke oversikt over hvilke innbyggere som er i målgruppen for en løsning og det blir derfor tidkrevende å finne de rette brukerne. Arbeidet knyttet til brukerinvolvering i utvikling og uttesting er preget av tilfeldighet, noe som er med på å skape usikkerhet rundt om løsningene vil fungere like bra for den målgruppen løsningen er designet for. Det er et ønske om å kunne involvere innbyggere i uttesting av løsninger over en periode mens de lever sitt eget liv hjemme. Dette er spesielt relevant når man skal se på de medisinske effektene av f.eks. en frisklivsapp. I dag er det krevende å følge opp tester som foregår i hjemme da vi mangler et verktøy for å følge opp og kommunisere med innbyggeren. Vi ser derfor behov for å utvikle en løsning for å rekruttere og følge opp innbyggerinvolvering slik at de kan bidra i utvikling og uttesting av nye digitale løsninger. Verktøyet må bidra til kvalitetsforbedring og effektivisering av prosessen med rekruttering, selektering og oppfølging av deltakere som skal involveres i uttesting og involvering av nye digitale løsninger.

Funding scheme:

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester