Back to search

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Utvikling av droneressursen for brann- og redningstjenesten

Awarded: NOK 0.15 mill.

Profesjonell bruk av droner er et relativt nytt fenomen, og droner finner stadig nye anvendelses-områder. Nødetatene har flere steder i Norge begynt å ta i bruk droner i sitt beredskapsarbeid. Midt-Norge 110-sentral (MN110) var spesielt tidlig ute, og har bl.a. bygget opp et eget spesialkjøretøy for formålet. Droner har vist seg å være et svært nyttig hjelpemiddel i mange ulike typer oppdrag. Det som står sentralt er *situasjonsforståelse*, noe som droner er særdeles godt egnet til å bidra til gjennom hurtig deployering og avansert informasjonsinnhenting. God og tidlig situasjonsforståelse er essensielt for å ta gode beslutninger mht. type innsats og ressursallokering, og dermed øke sannsynligheten for suksess i oppdraget. Det er besluttet at det gamle nødnettet skal fases ut. Nytt nødnett blir sannsynligvis basert 5G. Ved videreutvikling av dronebruk for brann- og redningstjenesten er det derfor viktig å se på muligheter og utfordringer ved bruk av 5G-nett. Prosjektet skal se på brann- og redningstjenestens behov for utvikling på droneområdet, og kartlegge relevant teknologiutvikling og mulige nye applikasjoner for dronetjenesten basert på 5G.

Funding scheme:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune