Back to search

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Forprosjekt aldersvennlig offentlig planlegging

Awarded: NOK 0.15 mill.

I dette forprosjektet skal vi jobbe med 1. partnersøk og kosortiumbygging 2. Intern og ekstern forankring 3. Ideutvikling og problemstrukturering 4. Søknadsskriving

Funding scheme:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune