Back to search

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Søndre Land - en innovativ arena for tidlig innsats.

Awarded: NOK 0.15 mill.

? Størst andel personer i arbeidsfør alder, 18-67 år, i Norge, utenfor arbeidslivet. Dette betyr også at vi har størst andel potensielt ubrukte ressurser. ? 95 registrerte unge i utenforskap (NEET) i 2020. Tallene i dag er noe lavere, da tiltak er igangsatt. SLK har 5617 innbyggere. Vi har 1,6 årsverk å løse dette på. Og med barnevernsreformen fra 1.1.22 er tjenestene, som de er organisert i dag og med tilgjengelige ressurser (økonomisk og faglig), ikke innrettet på å skape varig endring og inkludering i vårt lokalsamfunn. ? Sterk sosial arv i kommunen: Kjennetegn og forutsetninger betyr at de ansatte må jobbe x-tra hardt og være x-tra dyktige for å kunne skape varig endring for brukerne. Snu disse forutsetningene til å bli ressurser i arbeidet med å utvikle reell samskaping for et samfunn med sosial, økonomisk og klima- og miljømessig bærekraft.

Funding scheme:

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester