Back to search

KLIMAFORSK-Stort program klima

Digital plantedatabase

Awarded: NOK 0.50 mill.

-

-

Formålet med prosjektet er å tilgjengeliggjøre resultater fra forskning og undervisning i en digital, søkbar plantedatabase. Målgruppene er utdanning/forskning, proffbransjen, andre grøntfaglige miljøer og privatpersoner. Den digitale plantedatabasen skal bidra til bærekraftige plantevalg tilpasset et klima i endring. Utvikling av plantedatabasen er et samarbeid mellom NMBU, Faglig utviklingssenter for grøntanleggssektoren og Det norske hageselskap. Det innovative ved denne digitale plantedatabasen: • Bærekraftige plantevalg for grønne byer og tettsteder og økologisk tilpasning • Tilgjengeliggjøring av resultater fra forskning og samling av informasjon om planter et sted • Kvalitetssikring på Universitetsnivå • Mulighet for å opprette prosjekter, dele planteplaner, eksportere plantelister til vanlig brukte digitale programmer og dokumentere plantevalg i henhold til offentlige krav Hovedstrategien i formidlingsplan vil være å bruke samarbeidspartneres eksisterende kanaler for å nå brukergruppene. Plantedatabasen vil utvikles trinnvis. Første steg er å lage en pilot, som en miniversjon, som sendes ut til testing hos studenter, landskapsarkitekter og andre sentrale brukere for å kunne gjøre justeringer slik at både brukervennlighet og innhold tilpasses behov. Det lages så en fullversjon der de mest brukte plantegruppene presenteres og slik at basen kan markedsføres og tas i bruk. Videre utvikling vil være å lage løsninger for prosjekter, presentere flere plantegrupper og gjøre justeringer. Utviklingen av basen er avhengig av eksterne midler. Når basen har kommet i drift, vil inntekter fra abonnement dekke utgifter til oppdatering, vedlikehold og utvikling i en non-Profit modell.

Funding scheme:

KLIMAFORSK-Stort program klima