Back to search

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Visualisering av store, ustrukturerte geospatiale datasett

Awarded: NOK 0.20 mill.

Oceanbox AS utvikler avanserte oseanografiske modeller og prognoser med høy oppløsning i kystnære strøk. Modellene bygger på oseanografiske simuleringer, basert på numerisk løsning av de hydrodynamiske Navier-Stokes ligningene. Slike simuleringer produserer store mengder numeriske data, opp til mange terabyte per simulering. Analyse og visualisering av slike datamengder er krevende. I dette prosjektet skal vi utvikle metoder for kartbasert visualisering som kan håndtere denne type data. Formålet er å produsere verktøy med høy ytelse, som kan levere en god brukeropplevelse på tross av datamengdene som er involvert. Prosjektet byr på tre hovedutfordringer: 1. Effektiv leveranse av data til klienter 2. Pre-prosessering for å redusere datamengdene som sendes over nett 3. Rask og effektiv visualisering av store oseanografiske grid og felt i nettleser

Funding scheme:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project