Back to search

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Concept optical gas detection, Research

Awarded: NOK 0.15 mill.

En av gassene som tar livet av flest folk på jordkloden er H2S. Dette er en veldig giftig og brannfarlig gass som kan oppstå overalt hvor det er organiske stoffer som brytes ned, alt fra oljebrønner til søppelfyllinger. Så det er mange store markeder. Vi kjenner godt til markedet i Olje&Gas og har mange kontakter og partnere her. Vi vil derfor legge hovedvekten på dette markedet til å begynne med. Det er bare tillatt å jobbe i H2S i konsentrasjoner lavere enn 5 ppm. H2S er veldig vanskelig å måle på grunn av lav konsentrasjon og at H2S reagerer med de fleste overflater. Det finnes teknologier som kan detektere H2S, for eksempel MOS og elektrokjemisk, men disse har store mangler: * sensorelementet brukes opp og må byttes regelmessig * sensorelementet kan slutte å virke uten at bruker blir varslet og må derfor ofte testes * detektoren må kalibreres regelmessig pga. stor drift Vi ønsker derfor å undersøke om det er mulig å utvikle en optisk sensor som ikke har svakhetene nevnt ovenfor. I dette prosjektet vil assistanse fra Jon Tschudi være veldig verdifull, men som et nyoppstartet firma teller vi på knappene når det kommer til økonomien. Derfor vil støtte fra Forskningspool direkte utløse at vi engasjerer Sintef i dette prosjektet. Søknaden er relatert til innvilget skattefunnprosjekt 330369, Concept optical gas detection.

Funding scheme:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon