Back to search

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Farlig avfall – utredning av hvordan forskning og innovasjon kan bidra til reduksjon og økt materialgjenvinning i Norge

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Manager:

Project Number:

338268

Project Period:

2022 - 2022

Location:

Subject Fields:

Funding scheme:

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project