Back to search

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Fremtidens smoltproduksjon – syvende konferanse om post-smolt i lukkede oppdrettssystemer

Alternative title: Smolt production in the future - seventh conference about post-smolt in closed production systems

Awarded: NOK 99,999

In October, Nofima, together with Sunndal Næringsselskap, will organize the conference "Smolt Production in the Future” for the seventh time. Here, industry partners, researchers, politicians, administrators, environmentalists and other interested parties meet to hear the latest news and exchange opinions about post-smolt production in closed production systems. In 2022, the overall theme of the conference is "The green transition", and the program committee has challenged all speakers to have a green profile in their presentations. The theme is also reflected in the session titles. The conference also invites industry partners to display their products and services in an exhibitor area which will also function as a meeting place during the breaks. The scientific program consists of five sessions spread over two days. The conference starts with a political and administration-oriented session and is opened by the political leadership. We also have two Key-note speakers; one from R&D and one from industry. The following sessions deal with the latest research news, for example from the SFI CtrlAQUA which Nofima coordinates. The talks here focus on both technology and biology. Furthermore, we have sessions where equipment suppliers and farmers inform about how they want to contribute to the green transition, and also how they envision the green transition will affect the industry. Nofima is responsible for the scientific programme, sponsors, exhibitors, budget, media, and a tour of Nofima's RAS infrastructure, while Sunndal Næringsselskap is responsible for the logistics around the conference, including registration, transport, accommodation and catering.

Konferansen "Fremtidens smoltproduksjon" er et samarbeid mellom Nofima og Sunndal Næringsselskap og arrangeres annethvert år, i år for syvende gang. Vi vil i år igjen arrangere konferansen fysisk etter et mellomår i 2020 da den, grunnet Covid ble omgjort til webinar. Hovedfokus for konferansen er produksjon av post-smolt i de lukkede systemene RAS (resirkulering i akvakultur) på land, og flytende semilukkede anlegg i sjø (SCCS). I år er konferansen røde tråd "Det grønne skiftet - betydning for akvakulturnæringen og næringens ansvar». Vi har delt konferansen inn i fem sesjoner; 1) Framtidig "grønn" produksjon i akvakultur; 2) Hvordan vil det grønne skiftet påvirke lukkede systemer?; 3) Leverandørindustrien sitt ansvar for å få til det grønne skiftet; 4) Post-smolt i lukkede systemer - ytelse, helse og velferd; 5) Drifting i lukkede systemer - beste praksis. For å muliggjøre tverr-sektorielle diskusjoner har vi invitert foredragsholdere som representerer forvaltning, myndighet, miljøorganisasjoner, forskere, utstyrsleverandører og oppdrettere. I tillegg til et faglig program har vi et messetelt der bedrifter blir invitert til å presenter seg selv på stand. Dette messeområdet vil også fungere som hovedarena for mingling og nettverksbygging. De siste årene har vi fylt konferansesalen på Sunndalsøra med ca 300 deltakere fra en rekke ulike land. Vi benytter simultanoversetting for å kunne invitere engelsktalende. I år vil vi ta opp konferansen på video for å tilby undervisningsinstitusjoner foredragene i etterkant av konferansen. Dette har vært etterspurt tidligere år. Konferansen har en solid base på Sunndalsøra med Nofima sin lokalitet, inkludert RAS infrastruktur i umiddelbar nærhet. Nofima Sunndalsøra er også vert for CtrlAQUA SFI som siden 2015 har produsert mye RAS og SCCS resultater, de nyeste resultatene blir presentert på konferansen. Konferansen bidrar videre til lokal virksomhet.

Funding scheme:

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning