Back to search

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Smartbydebatten - er klima, krig, digitale trusler og selvforsynt mat Mission possible?

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Manager:

Project Number:

338549

Project Period:

2022 - 2022

Location:

Smarte Byer Norge er et non-profit selskap som i 6 år har laget arena for samskaping. Vi har satt scenen for innovasjon og networking på tvers av privat og offentlig sektor. Mellom aktører fra forskjellige bransjer og land. Vi har i flere år koblet aktører og driver det som har blitt nordens største nettverk innen smartby. Med 300+ medlemsvirksomheter fra Stat, kommune, forskning, akademia, privat, interesseorganisasjoner og startups legger vi til rette for at den enes utfordring blir den andres mulighet. Vi jobber nedenfra, med ildsjelene innenfor fagområder, og ovenfra med ledelsen. Smartbydebatten er der ildsjel og ledelse møtes. Tidligere år har Smartbydebaten hatt ett fokus. Men i år har vi tatt for oss flere tema som til sammen viser de utfordringer vi står ovenfor. Vi har kalt det “Mission possible” og arrangerer 4 debatter innenfor følgende tema: * Mission possible - selvforsyning i lys av internasjonal uro - hvordan sikre økt matsikkerhet? * Mission possible - Digitale trusler, sårbarheter og hendelser * Mission possible - Klima og miljøkriser * Smartbydebatten - er klima, krig, digitale trusler og selvforsynt mat Mission possible? Vi er nødt til å gjøre harde prioriteringer framover og da er det nødvendig å ha overblikk over utfordringene.

Funding scheme:

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko