Back to search

KUNNSKAPSGRLAG-Kunnskapsgrunnlag

Rammeavtale for analyser og utvikling av indikatorer for det nasjonale forsknings- og innovasjonssystemet

Awarded: NOK 2.1 mill.

Funding scheme:

KUNNSKAPSGRLAG-Kunnskapsgrunnlag