Back to search

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Vi trenger et nasjonalt veikart for implementering av KI-løsninger i norsk helsetjeneste

Awarded: NOK 72,559

Det langsiktige målet for vårt arbeid er å implementere kunstig intelligens i større skala innenfor helsetjenesten for å øke kvalitet, sikkerhet og effektivitet. Formålet med dette arrangement er å belyse utfordringer med implementering av KI i helsetjenesten, og med utgangspunkt i disse starte arbeidet med å danne et veikart. Vi understreker behovet for en nasjonal satsning og inkluderer derfor politikere. Prosessen fra ide til implementering av KI i helsetjeneste er komplisert, langvarig og involverer mange ulike parter. Gjennom å samle fagpersoner fra forskjellige deler av helsetjeneste, helseindustri, politikk, jus, akademia og teknologi søker KIN å bidra til å skape et tverrfaglig og helhetlig veikart, samt styrke vårt nettverk som samhandlingsarena mellom relevante aktører. Ambisjonene med dette arrangementet er å samle 90 personer fra et bredt spekter av fagområder involvert i implementering av KI i helsetjenesten. Vi ønsker å følge opp arbeidet i vårt nettverk gjennom presentasjoner og diskusjon Vi ønsker også å bringe kunnskapen ut av nettverket ved å presentere på konferanser som EHiN og i dialog med beslutningstakere.

Funding scheme:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon