Back to search

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Mer og grønnere maritim eksport

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Number:

338750

Project Period:

2022 - 2022

Location:

Vi ønsker å ha et arrangement som samler viktige aktører fra næringsliv, forskningsmiljøer og organisasjoner, samt det politiske Norge om bord på "Legacy of The Fjords". En styrket satsing på FoU ift. digitale teknologier som gir insentiver til å investere i nullutslippsfartøy for eksportmarkedet vil være i fokus på arrangementet. Dette vil skje gjennom et spennende program på båten med innlegg fra: • Geir Bjørkeli, adm. dir. Corvus Energy om forskningsprosjekter som de og Norce er med på under MaritimZero 2050. • Vegard Johansen, adm.dir., i Sintef Ocean vil fortelle om forskningen i flere prosjekter finansiert gjennom budsjettformålet Maroff, med hovedvekt på digitalisering og grønn skipsfart. Hvilken betydning programmene har for den norske maritime næringen og forskningsmiljøer som Sintef vil ha en hovedvekt. • Sintef vil også gi en orientering om arbeidet med Ocean Space-center. • I tillegg vil Helle Bakkeland fra Fjords, vise rundt og orientere om selve nullutslippsfartøyet. Arrangementet vil være gratis og åpent for alle. Forskningsrådet har en sentral rolle på det forutgående arrangementet på Næringslivets Hus om rollen til forsknings- og teknologiutvikling. Forskningsrådet vil også være synlig på arrangementet om bord på båten i form av at det er forskning fra prosjekter i Forskningsrådets maritime portefølje som presenteres. Dette vil være et viktig arrangementet siden de store organisasjonene innen arbeidsliv i Norge stiller med sin toppledelse. I tillegg deltar statssekretær Kristina Hansen, NFD, på arrangementet på Næringslivets Hus om regjeringens ambisjon for norsk grønn maritim næring, grønn skipsfart og økt eksport. Arrangementet vil være en viktig arena for innspill fra næringslivet til regjeringens eksportreform "Hele Norge eksporterer" og hovedsatsingen på grønn maritim eksport.

Funding scheme:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2