Back to search

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Fyrtårnsverksted for Reiseliv, Innovasjon og Miljø (RIM)

Awarded: NOK 99,999

Project Number:

338757

Project Period:

2022 - 2022

Location:

Fyrtårnsverkstedet på Strømtangen Fyr i Fredrikstad-skjærgården har vokst fra å være en møteplass for noen få dedikerte ildsjeler til å bli en ettertraktet og utradisjonell diskusjonsarena for en rekke fagmiljøer i Osloregionen, og også nasjonalt. Arrangørene ønsker å ta diskusjonene ut til havet, med sterk tro på at problemer best løses når de kan sees og oppleves med alle sanser. Grunntanken med arrangementet er å møtes ved kjøkkenbenken i Fyrvokterboligen og samles på svaberget, i stedet for i store konferansesaler, langt vekk fra de utfordringene som er på agendaen. Vi ønsker å skape et EKTE miljøfyrtårn. Verkstedet arrangeres nå for tredje år på rad og avholdes denne høsten i uke 38. Det har vokst år for år, og har knyttet til seg sentrale aktører som SIVA, Hold Norge Rent, Håpets Katedral m fl. Bak arrangementet står organisasjoner fra fagfeltene reiseliv, innovasjon og miljø. Denne kombinasjonen er begrunnet med at overforbruket av fjorden må adresseres bredt og løses på tvers. Miljøorganisasjonene er utførende og holdningsskapende, innovasjonsmiljøene finner løsningene for fremtiden, og reiselivet snakker til de besøkende og besøksnæringene som bruker havet og fjorden gjennom sine kanaler og nettverk. I år avholdes det et forskersymposium - IRG Symposium 2022. Dette er arrangert av Høgskolen i Østfold som en del av Forskningsdagene 2022. Årets tema er kommunikasjon av miljøinformasjon fra fagmiljøene og ut til publikum. Arrangementet samkjøres med; ? Greenbiz – interregprosjekt Øresund-Kattegattprogrammet: Øke bruken av fornybar (grønn) energi i forhold til det totale energiforbruket til start-ups og SMB´er. ? Høgskolen i Østfold ved studiet Innovasjon og Prosjektledelse sin undervisning. ? Utarbeidelse av destinasjonsledelse for Hvaler ? Miljøstiftelsen Elv og Hav sin pågående aktivitet, med rydding og restaurering. ? Pungtvannsaksjonens aktivitet med utsett av tunikater og utarbeiding av marine restaurerings metoder.

Funding scheme:

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø