Back to search

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Prelithiation in an Industrial Manufacturing Ecosystem

Awarded: NOK 49,999

Project Number:

338966

Project Period:

2022 - 2022

Organisation:

Location:

I PES prosjektet skal søknaden utformes og leveres. Dette involverer - Idedugnad på vår rolle og ansvarsområder både internt i ReSiTec og med samarbeidspartnerne i EU-søknaden. - Utarbeidelse av arbeidsoppgaver og budsjett. - Sammenhengen mellom våre arbeidsoppgaver, ønskede resultater og partneres behov. - Kontakt med potensielle andre utfyllende partnere. - Undersøking og skriving av teknisk og kommersiell bakgrunn og målsetning.

Funding scheme:

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa