Back to search

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM-OA publisering ved Nansensenteret i 2021

Awarded: NOK 26,000

Publisering av åtte vitenskapelige artikler utgitt i open access (DOAJ) journaler i 2021 av Nansensenterets forskere.

Funding scheme:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang