Back to search

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2021

Awarded: NOK 0.16 mill.

Mulighet for å få refundert utgifter til åpen publisering, som kan stimulere til økt åpen publisering.

Funding scheme:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang