Back to search

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Virtual city 3-d modeling

Awarded: NOK 49,999

Formålet med PES-prosjektet er å beskrive prosjektledelse ledelse og de teknologiske og markedsmessige utfordringene med prosjektet. Vi mener å ha tilstrekkelig tid, ressurser og nettverk til å levere en god søknad innen tidsfristen. Arbeidet med dette omfatter partnersøk, arbeidspakker, søknadsskriving og beregning av budsjetter.

Funding scheme:

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa