Back to search

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Identities and Democratic values on European digital screens: Distribution, reception, and representation

Alternative title: Identitet og Demokrati på Europeiske Skjermer: Distribusjon, resepsjon, og representasjon

Awarded: NOK 7.1 mill.

I en tid da strømmeplattformer gir tilgang til film og TV fra hele verden, fokuserer DIGISCREENS på hvordan disse plattformene bidrar til å transformere sosial og kulturell dynamikk i Europa. Prosjektet spør hvordan de økte mulighetene for publikum til å se audiovisuelt innhold fra et stort geografisk mangfold påvirker vår konstruksjon av identitet og forståelse av den andre, samt vår forhandling av demokratiske verdier som likhet, inkludering og solidaritet. Ved å se på film og TV-serier tilgjengelig på strømmeplattformer i Norge, Sverige, Frankrike, Spania og Litauen, vil vi undersøke hvilket innhold som kommer på skjermene våre, hva dette innholdet forteller oss om oss selv og om andre, og hvordan vi tolker og integrerer det. i vår oppfatning av identiteter og demokrati. Denne studien tar også sikte på å undersøke algoritmiske anbefalinger av innhold og opprettelsen av "filterbobler", samt de nye europeiske retningslinjene for å øke mangfold og likhet på skjermen.

At a time when streaming platforms provide access to film and television from all over the world, DIGISCREENS focuses on how these platforms contribute to transform social and cultural dynamics in Europe. The project asks how the increased possibilities for audiences to watch audiovisual content from a great geographical diversity affect our construction of identity and understanding of the other, as well as our negotiation of democratic values such as equality, inclusion, and solidarity. DIGISCREENS is a transdisciplinary project that studies film and TV distribution, reception, and representation in the light of the last decades’ policies for increased diversity and inclusivity on screen. In particular, we problematise how European distribution policies and individualised algorithms govern public and commercial platforms, creating both “filter bubbles” and a promise of common democratic values and models of identity. By investigating digital film and TV distribution, representation, and reception in Norway, Sweden, France, Spain and Lithuania, this project discusses how transnational distribution and consumption of audiovisual content may create social encounters and a sense of global integration. By combining methodologies from media studies, anthropology, literature, cultural and political analysis, we compare how members of different social and cultural groups perceive their roles, rights and democratic participation in contemporary Europe.

Funding scheme:

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Funding Sources